Haverier

Break-Downs

Under 1964 registrerades inte mindre än åtta haverier hos assuradören, Sveriges Ångfartygs Assuransförening, SÅAF. Inga av dem medförde några allvarligare personskador, men de materiella skadorna blev i några av skadetillfällena ganska omfattande. Här redogörs för de fyra sista större haverierna.

 

1964-03-11

P r Mina al Ahmadi-Dunkirk uppstod sprickor i spolluftsbältet i huvudmaskinens cylinder 6. Tendenser till sprickbildning hade uppdagats redan tidigare, men man hade kanske inte bedömt det som alltför allvarligt vid det tillfället. För att kunna slutföra sjöresan spändes kättingar från toppen av cylindrarna 6 och 7 ned till huvudmaskinens bottenram, som sedan tajtades med vantskruvar. Trots denna åtgärd ökade sprickbildningen och efter lossning i Dunkirk, gick Fermland för egen maskin till Amsterdam, där hon reparerades hos varvet Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM). Där vi låg vi i hela sex veckor, från den 4 april tills fartyget avgick den 14 maj. Det var på ett sätt skönt att komma därifrån för avräkningsboken blev väldigt tunn under denna långa, men ändå intressanta tid. Se bild från varvsvistelsen till vänster, där en stor del av maskinrummet ligger på däck, samt journalutdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964-07-27

P r Bonny River-Greenock havererade samtliga generatorer. Det visade sig att ankarna var skadade och det gick ett rykte ombord med en misstanke om sabotage. Fermland låg helt strömlös och drev i tre dygn söder om Kanarieöarna och Neptuns bärgningsfartyg Hermes, var på väg från Gibraltar att undsätta. När nödbatteriernas kräm tog slut kunde gnistsändaren skötas genom att man vevade på en nödgenerator med cykeltrampor, men räckvidden var starkt begränsad varför mötande fartyg fick reläa meddelandena. Vi som var ombord minns att glassen i hökarens frysrum höll på att smälta bort, varför vi åt glass allt vad vi orkade dag som natt. Inte ens kaffe kunde vi ju få. Jo men förresten, den uppfinningsrike motormannen Engström grejade visst det - helt utan en gnutta ampére ombord! På bilden till höger ser vi motoreleven Francisco Ferreira och lättmatrosen Göran Olsson plocka lösvirke, bastmattor och gammal målarfärg som skulle användas till att få eld i byssans annars oljefyrade spis och så småningom kunna laga varm mat (och koka kaffe!). Se telegram och läs också motorman Janne Engströms berättelse om detta haveri och om hemligt kaffekok! Gnisten har heller inte glömt det strömlösa tillståndet och har också nämnt detta i sin berättelse. 

 

1964-10-09

P r Bonny River-Antwerpen kom en svår brottsjö in från babordsidan som knäckte kobryggan, skottet på verandadäck blev intryckt, bunkerledningen bortspolad, en fönsterventil sönderslagen (som orsakade sårskador på den sovande 1:e maskinisten) samt en djup intryckning i plåten på väderdäcket. Skeppshunden Karlsson hade sekunden innan passerat kobryggan och klarade sig således med en hårsmån. Jungman Björklund hade rorstörn och kunde sneglande i radarn se denna jättevåg som kom som ett annalkande streck över hela radarbilden. När kobryggan demolerades förstördes också vissa väsentiga ledningar som bl a gav midskeppet vatten och ström, och det drogs därför temporära elkablar från maskin till främst bryggans funktioner. Efter lossning i Antwerpen (Petroleum Pier) 13-15 april, förhalades Fermland över till varvet, Beliard Murdoch Ship Repairers. Se bilden till höger samt journalutdrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964-10-27

Under varvsvistelsen hos Beliard Murdoch i Antwerpen började det klockan 7:40 på morgonen att brinna mellan fartyget och kajen ungefär i höjd med förkanten av 5:an styrbord vingtank. Det var olja som flöt på vattenytan som hade antänts och ingen av Fermlands besättning eller fartyget, blev ansvarighållna för det inträffade. Omfattande plåtskador uppstod och Fermland fick ligga kvar ytterligare en vecka för det inträffade. Brandorsaken visade sig 45 år senare vara att en varvsgubbe med skärbrännare stått på kajen kapat plåt så gnistorna rykte ned mellan fartyget och kajen. Med känt resultat. Det berättar vårt eget ögonvittne till händelsen, motormannen Janne Engström. Se bilden till vänster, läs Jannes berättelse under menyn Vi minns... samt kolla på journalutdraget.