Vi seglade på motortankern Fermland

Denna hemsida skall ses som en manifestation över oss som jobbade tillsammans på Fermland under de sista åren av hennes broströmstid. Det är dock drygt 50 år sedan och mycket har hänt sedan dess och många har glömt, men kanske denna sajt ändå kan hjälpa en och annan att minnas.

På den tiden var besättningarna rent allmänt stora; på Fermland var vi sammanlagt 39 besättningsmedlemmar i 11 nationaliteter samt en skeppshund som hette Karlsson. Många av oss var också relativt unga i början av 1960-talet, födda som vi var i slutet av 1930-talet eller under 1940-talet. Större delen av manskapet var uteseglare, vilket menas att de mönstrade ut från t ex Rotterdam, Antwerpen eller Genua, på fartyg som aldrig anlöpte Sverige.

Fermland var inte ett unikt tankfartyg, men det tillhörde med sina dryga 15 800 tdw, de största fartygen när hon byggdes. Hon var hela broströmstiden tidbefraktad åt BP och efter leveransen i december 1951, återkom hon endast ett fåtal gånger till Sverige. En typisk utebåt med andra ord.

Vi som jobbade ombord fick uppleva många minnesvärda stunder, men även några allvarliga haverier. Om du tillhör gänget ombord men ännu inte blivit kontaktad, bör du själv ta kontakt med någon av oss. Förhoppningsvis kan du också hjälpa till att namnge de ännu oidentifierade kamraterna som finns på några av fotografierna, bl a under menyerna Vi som var ombord och Bildspel.

Varsågod, välkommen in och läs, och lär om hur sjömän kunde ha det ombord för ett halvsekel sedan!