Vi som var ombord

We who were on board

Här följer en förteckning av vilka som kontaktats eller själva hört av sig, några fotografier på oss som var ombord samt längst ned bilder på en hel radda sjöfartsböcker och annat nostalgiskt. Fler fotografier finns under menyn Bildspel. Om personen inte har någon e-postadress, anges istället nuvarande bostadsort. I ett försök att undvika oönskad e-post, s k Spam, skrivs tecknet @ som at i adresserna.

This is a catalogue of the former crew members who has been either contacted or has made contact themselves after having found this Fermland web site. A part from the crew list, below are also a bunch of photographs taken from their individual time on board and at the bottom, some seaman´s books. All is there for nostalgic reasons. In order to avoid spam e-mails, instead of the sign @ is the (at) in the addresses.

 

Ställning

Namn

E-post

Påmönstrad

Avmönstrad

Jungman

Björklund, Håkan

hb(at)mtfermland.se

Swansea

1964-06-27

Wilhelmshaven

1965-01-02

Fartygsbefälselev

Brännberg, Magnus

mb(at)mtfermland.se

Amsterdam

1964-04-15

Antwerpen

1964-10-14

Motorelev

Fartygsbefälselev

Motorman

Charvat, Sven

Dahlqvist, Christer

Engström, Jan

svencharvat(at)hotmail.com

c.dahlqvist(at)gfbf.se

janengstroem(at)yahoo.se

Amsterdam

Rotterdam

Swansea

1960-01-21

1957-08-12

1964-06-27

Amsterdam

Finnart

Wilhelmshaven

1960-11-30

1958-04-05

1965-01-02

Lättmatros

Granberg, Lars

lg(at)o-vik.com

Antwerpen

1964-10-15

Wilhelmshaven

1965-01-02

Jungman

Lättmatros

Griepke, Heinrich Kanbjer, Jan-Åke

g&h10o(at)online.de

jkanbjer(at)telia.com

Hamburg

Swansea

1956-05-02

1964-06-27

Finnart

Antwerpen

1956-11-05

1964-10-14

Matros

Karlsson, Arne

Vällingby

Amsterdam

1964-04-15

Antwerpen

1964-10-22

2:e styrman

Kristiansen, Odd

odegilkr(at)online.no

Amsterdam

1964-04-15

Dunkirk

1964-09-09

Motorelev/-man

Lorentzon, Dan

dgv.lorentzon126(at)gmail.com

Hamburg

1963-07-29

Swansea

1964-06-27

Lättmatros

Melin, Lars

lars.melin(at)comhem.se

Hamburg

1963-07-29

Amsterdam

1964-05-11

Mässuppassare

Milonas, Leo D.

leo.d.milonas(at)telenet.be

Antwerpen

1953-10-24

Göteborg

1954-03-18

Telegrafist

Nehler, Arne

arne.nehler(at)telia.com

Amsterdam

1964-04-27

Dunkirk

1964-09-09

Ekonomibiträde

Nilsson, Nils-Ture

nilsture(at)hotmail.com

Amsterdam

1964-05-05

Wilhelmshaven

1965-01-02

Matros

Nyblom, Åke

48354(at)telia.com

Amsterdam

1964-04-15

Swansea

1964-06-27

Jungman/Lättmatros

Olsson, Bo Göran

Kungsbacka

Hamburg

1963-07-24

Wilhelmshaven

1965-01-02

Jungman

Pauli, Udo

Hallenberg, Tyskland

Amsterdam

1964-04-15

Antwerpen

1964-10-22

3:e styrman

Rokka, Allan

allanrokka(at)telia.com

Venedig

1962-05-05

Venedig

1963-03-20

Pumpman

Skjölsvoll, Leif

Rindal, Norge

Swansea

1964-06-27

Wilhelmshaven

1965-01-02

Motorman

Sundberg, Leif

le.sundberg(at)telia.com

Amsterdam

1964-04-15

Swansea

1964-06-27