Länkar

Web-Sites

Här har vi lagt ut adresser till hemsidor som kan vara intressanta i Fermlands sammanhang och som kan hjälpa dig att söka sådant det finns funderingar över och lite till. Bidrag gärna själv med länkar, så placeras dem här.

Värmlandsarkiv

Fermland var ju registrerad i Kristinehamn och detta är landsarkivets avdelning i Karlstad.

Här fanns sjömansrullan.

 

Landsarkivet i Göteborg

Detta är landsarkivets avdelning i Göteborg.

Bl a har de tagit hand om Broströmskoncernens alla arkiv.

 

Swedish Club/SÅAF

Fermland var assurerad för kasko och P&I hos Assuransföreningen.

Ett av de mest betydande sjöassuradörerna i världen.

 

Sveriges Fartygsbefälsförening/SFBF

Fackförening för nautiker och intendenturbefäl. Tillhör TCO.

 

Sjöbefälsförbundet/SBF

Fackförbund för nautiker, maskinbefäl och intendenturbefäl. En avdelning av Ledarna.

 

SEKO Sjöfolk

F d Sjöfolksförbundet. Fackförbund som organiserar manskapsbefattningar.

 

Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, GFBF

En social organisation för sjökaptener. Bildades 1883.

 

Kanalflottans Ångfartygs-Befälhafvare Sällskap

En social organisation för sjökaptener i Göteborg med omnejd. Bildades 1888.

 

Startronic AB

(Jungman) Håkan Björklunds gamla företag.

Här finns nostalgiska bilder från andra fartyg han seglat i.

 

The Nautical Institute Sweden Branch

Skandinaviska avdelningen i en internationell professionell organisation för befälhavare.

 

Svensk Sjöfarts Tidning

Sveriges ledande sjöfartstidning. Redaktionen finns i Göteborg.

 

Nautiska Föreningen

En intresseförening för svensk sjöfart i Göteborg. Öppen för envar.

 

Klubb Maritim

En organisation för alla som är intresserade av sjöfart, fartygshistoria och livet ombord.

Båtologi med andra ord.

 

Sjömanshusmuseet

Finns i Uddevalla. Arkivet innehåller bl a mönstringsrullor,

inskrivningshandlingar och ett fartygsregister med mängder av ritningar, bl a Fermlands GA.

 

Göteborgs Sjöfartsmuseum


Ett av nordens viktigaste museum för svensk sjöfart.

 

Maritimbild

Lennart Ramsviks hemsida har mängder av unika foton, framför allt fartygsbilder.

Han har bl a försett denna sajt med bilden på Sun Bong ex Fermland.