Om Fermland

About Fermland

Tankfartyget Fermland byggdes på Götaverken och levererades i december 1951 till Ångbåtsaktiebolaget Ferm i Kristinehamn, det äldsta bolaget inom Broströmskoncernen. Hon var på drygt 15 800 tdw och var under hela sin broströmstid tidsbefraktad åt British Petroleum, BP. Hon gick world-wide, men återkom dock aldrig till Sverige. Läs här Svensk Sjöfarts Tidnings artikel som skrevs m a a leveransen.

Fermland var mycket modern när hon levererades, bl a hade hon fullständig luftkonditionering i alla bostäder. En annan sak är förstås att det inte fungerade när vi var ombord 1964. Se partikulärerna över Fermland i pdf-format.

Efter drygt 13 år, i januari 1965, såldes Fermland till Hong Kong för 1,5 miljoner kronor (i 2007 års penningvärde drygt 13 miljoner kronor) och överlämnades till de nya ägarna, Wah Kwong & Co (Hong Kong), i tyska Wilhelmshaven. Hennes nya namn blev Royal Venture och 1980 vidaresåldes hon till Nordkorea och omnamnades då till Sun Bong. Enligt en ännu obekräftad uppgift skrotades hon i Kina 1992. Medge ändå att det inte är dåligt för ett tankfartyg att bli 41 år gammalt! Se länk till Miramar Shipping Index med data på henne.

På Kalmar Sjöfartshögskola finns en modell av Fermland i skala 1:100 som Håkan Björklund både filmade och fotade den 15 oktober 2009. Klicka här för att se filmen.

 

 

Som kuriosa kan nämnas att Rederi AB Motortank, ett annat bolag inom Broströmskoncernen, beställde ett systerfartyg till Fermland som vid leveransen 1952 fick namnet Markland. När bulkmarknaden expanderade i början av 1960-talet, såldes hon inom koncernen till Rederi AB Tirfing och byggdes om till malmfartyg. Hon skrotades 1974 i Kaohsiung, Taiwan, aderton år innan samma öde drabbade Fermland.